Doğu Akdeniz Gaz Forumu

0
1374
Doğu Akdeniz bölgesinde gaz üretimi, tüketimi ve geçiş ülkelerini bir araya getiren Doğu Akdeniz Gaz Forumu (DAGF) Mısır, Güney Kıbrıs, Yunanistan, İtalya, İsrail, Filistin ve Ürdün’ün katılımı ile 2019’da kuruldu.
İlgili 7 ülke, bölgedeki gaz potansiyelinin kullanılması için teknik ve ekonomik alanlarda iş birliği için çalışıyor. Doğu Akdeniz Gaz Forumunun hedefleri arasında, arz ve talebi sağlayarak üyelerin çıkarlarına hizmet edecek bölgesel bir gaz piyasasının kurulması bulunuyor.
Akdeniz’e kıyısı bulunan Türkiye, Suriye, Lübnan ve Libya ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti foruma çağırılmadı.

Doğu Akdeniz Gaz Forumu’nun Hedefleri ve Amaçları

  • Arz ve talep güvenliği, optimize edilmiş kaynak geliştirme ve altyapı maliyeti, rekabetçi fiyatlandırma ve gelişmiş ticari ilişkiler yoluyla üyelerin çıkarlarına hizmet eden bölgesel bir gaz piyasasının oluşturulmasına yardımcı olmak.
  • Üyeler için arz ve talep güvenliğini sağlamak, kaynak geliştirmeyi optimize etmek, verimli bir şekilde mevcut ve yeni altyapıları kullanmak, rekabetçi fiyatlandırmayı sağlamak ve ticari ilişkilerin iyileştirilmesini teşvik etmek.
  • Bölgesel doğal gaz politikaları dahil, doğal gaz konusunda yapılandırılmış ve sistematik bir diyalog oluşturarak işbirliğini teşvik etmek, güçlendirmek.
  • Uluslararası hukuk ilkelerine uygun olarak, üyeler arasındaki diyalog yoluyla karşılıklı bağımlılık ve iş birliğinin sağlayacağı potansiyel fayda bilincini sağlamak ve derinleşmesini teşvik etmek.
  • Üretici ülkelere ve bölgede gaz rezervine sahip ülkelere, mevcut ve gelecekteki rezervlerini paraya çevirme çabalarında, gerek aralarındaki gerekse bölgedeki transit ve tüketici ülkelerle olan işbirliğini geliştirmeye destek olmak.
  • Tüketici ülkelere, ihtiyaçlarını güven altına alma çabalarında yardımcı olmak ve transit ülkelerle birlikte bölgedeki gaz politikalarını formüle etmek; böylece gaz değer zincirindeki kilit aktörler arasında sürdürülebilir bir ortaklığın kurulmasını sağlamak.
  • Gaz arama, üretim, ulaşım ve altyapı inşasında çevresel sürdürülebilirliğini sağlamak ve gazın diğer enerji kaynaklarıyla, özellikle yenilenebilir enerji kaynakları olmak üzere, ve elektrik şebekesiyle entegrasyonunu teşvik etmek, oluşturmak.

Doğu Akdeniz Gaz Forumu Zirveleri

Mısır, İsrail, Yunanistan, Güney Kıbrıs, İtalya, Ürdün ve Filistin, Doğu Akdeniz Gaz Forumu’nun kurulması üzerine anlaşma sağlayarak, 14 Ocak 2019’da Kahire’de bir araya gelmişti.
Doğu Akdeniz Gaz Forumu (DAGF), ikinci zirvesi 25 Temmuz 2019’da Mısır’ın başkenti Kahire’de düzenlendi. Zirveye, üye ülkelerin katıldığı gibi ABD Enerji Bakanı Rick Perry, AB Komisyonu Enerji Genel Müdürü Dominique Ristori ile Fransa ve Dünya Bankasından temsilciler de katılmıştı.
Doğu Akdeniz Gaz Forumu (DAGF) üçüncü zirvesi 16 Ocak 2020’de Mısır’ın başkenti Kahire’de düzenlendi. Zirveye, üye ülkelerin katıldığı gibi Fransa ve ABD de davet edilmişti.

Yararlanılan Kaynaklar

http://petroturk.com/makale/dogu-akdeniz-gaz-forum