EGAYDAAK’ların Tespiti

0
2542
Adalar Denizi’nde, 1923 Lozan ve 1947 Paris Antlaşmaları dışında Egemenliği Yunanistan’a Devredilmeyen Ada, Adacık ve Kayalıklar (EGAYDAAK) harita üzerinde belirtilmiş olup, konumları tespit edilerek Doğu Akdeniz Politik’in tasarladığı haritalarda gösterilmiştir.
Yunanistan, EGAYDAAK’ların İtalya’ya, İtalya’dan da Yunanistan’a geçtiği iddiasını sürdürmektedir. Söz konusu iddia, gerçeklik değeri taşımamaktadır. Yunanistan, gayri askeri statüdeki adaların statüsünü ihlal ettiği gibi EGAYDAAK’ların da statüsünü ihlal etmiştir. Yunanistan bu iddiası ile de yetinmemiş olup, EGAYDAAK kapsamında yer alan bazı ada ve adacıkları iskan politikası uygulayarak yerleşime açmış, silahlandırmış ve askerileştirmiştir.
Kardak Adaları da dahil olmak üzere Adalar Denizi’nde, Egemenliği Yunanistan’a devredilmemiş ada, adacık ve kayalıkların toplamı 153’tür. Adalar Denizi’nde bulunan EGAYDAAK’ların egemenliği Osmanlı İmparatorluğu’ndan, Türkiye Cumhuriyeti’ne halefiyet yoluyla intikal etmiştir. EGAYDAAK’lar üzerinde Yunanistan’ın fiilî devlet uygulamaları olsa da, bu uygulamalar söz konusu ada ve adacıkların yasal, hukuki statülerini değiştirmez. Bu durum, uluslararası mahkemelerin de vermiş olduğu bir karardır.
Harita: Ege’de Temel Sorun: Egemenliği Tartışmalı Adalar/Ali Kurumahmut

Yararlanılan Kaynaklar
  • Ege’de Temel Sorun Egemenliği Tartışmalı Adalar/Ali Kurumahmut
  • Ege‘de Gri Bölgeler Unutul(may)an Adaları/ Ali Kurumahmut-Sertaç Hami Başeren
  • Doğu Akdeniz Politik