Doğu Akdeniz Politik 2020 yılında kurulmuştur. Doğu Akdeniz, Adalar (Ege) Denizi ve Karadeniz üzerinde hak ve menfaatlerimizi dile getirmek ve savunmak, denizlerimizin önemini Türk kamuoyuna sunmak ve bilgilendirmek maksadıyla çalışmalar yürütmekteyiz. Türkiye’nin denizlerdeki hukuki haklarını, uluslararası kamuoyuna karşı hukuki dayanaklar çerçevesinde anlatma gayreti içerisinde olup, mücadele etmekteyiz. Doğu Akdeniz’de gerçekleşen askeri, diplomatik, ekonomik, siyasi ve enerji gelişmelerini ele alarak bölge devletlerinin karşılıklı tutumlarını değerlendirmekteyiz.

daplogo1